attachment closedownemailglassmenuraquo slick-nextslick-prevtel touchup
facebookgoogle-pluslinkedintwitter

Klient Recruitment - veškeré metody výběru

Recruitment - jedná se o výběr vhodných kandidátů na jednotlivé pozice klienta. Tento systém je kombinací služeb a klient si může vybrat všechny části této služby nebo jen některou z nich.

Pre-recruitment:

 • Naplánování programu náboru.
 • Pochopení požadavků a očekávání klienta.
 • Porozumění specifikům dané pozice, osobnostního profilu kandidáta.
 • Odsouhlasení si nezbytných a preferovaných kritérií výběru.
 • Informování týmu konzultantů.
 • Odsouhlasení si kritérií užšího výběru.

Vlastní recruitment:

 • Osobní setkání s klientem.
 • Vyhledávání v databázi aktuálních kandidátů, osolovení vhodných uchazečů.
 • Umístění inzerátu v médiích.
 • Zjištění ohlasu na inzerát od týmu konzultantů.
 • Selekce:
 • Selekce životopisů a telefonický screening.
 • Osobní nebo On-line pohovor s kandidáty.
 • Pre-selekce na základě osobního pohovoru nebo on-line pohovoru.
 • Testování schopností a dovedností, ověření referencí.
 • Tvorba profilů jednotlivých uchazečů - profesní, osobní, psychologický profil.
 • Sestavení užšího výběru.
 • Pohovory u klienta - i company in i company out - jsme schopni vést přímo pohovory u vás - zaměstnavatele.
 • Zpětná vazba.
 • Nabídka, potvrzení termínů a podmínek nástupu.

Nabízíme:

 • Klasický recruitment pro pozice na hlavní pracovní poměr.
 • Klasický recruitment pro pozice na vedlejší pracovní poměr.
 • Executive search.
 • Pre-selection - telefonická i možnost osobní pre-selekce.
 • Personálně psychologické poradenství.

V případě dotazů nebo zájmu o tuto službu nás kontaktujte na e-mail: pravo@consultahr.cz nebo přes níže uvedený formulář.

Ozvěte se nám