attachment closedownemailglassmenuraquo slick-nextslick-prevtel touchup
facebookgoogle-pluslinkedintwitter

Uchazeč Jak sepsat životopis a průvodní dopis

Co je to životopis?

Životopis (CV neboli Curriculum Vitae) je stručný průřez Vaším vzděláním a Vaší profesní zkušeností. Dobře sestavený životopis informuje rychle a jasně případného zaměstnavatele o Vaší vhodnosti pro nabízenou pozici.

Jak napsat životopis?

Všude, kde se pracuje s větším množstvím e-mailů, jsou většinou problémy s jejich rychlým tříděním a zpracováním. Uvádíme zde některé zásady, které vedou ke zrychlení a ulehčení práce.

Úvodem:

Věnujte nějaký čas promýšlení si jednotlivých částí životopisu,protože čím více času strávíte nad přípravou, tím větší úspěch Vám dobře sestavený životopis přinese. Uveďte hlavně úspěchy z předchozích zaměstnání, za co jste byli zodpovědní, jaké zkušenosti jste získali - ideální je vzít si popis pozice, kterou zaměstnavatel inzeruje a ve svém životopise barevně/tučně označit věci, které zaměstnavatel požaduje po uchazeči a vy je ovládáte. Uveďte také přesně dobu trvání jednotlivých zaměstnání. Pokud jste byli určitý čas nezaměstnaní, je třeba se o tom zmínit.
Správně sestavený životopis nemá obsahovat žádné nevysvětlené mezery. Pište v krátkých větách nebo používejte odrážky.
Používejte nadpisy. Informace, které uvádíte, musí být pravdivé.
Životopis slouží jako podklad k pohovoru a kdokoliv bude s Vámi o zaměstnání mluvit, se na něj může odvolat.

Sestavování vlastního životopisu:

Jméno uvádějte celé, ne pouze iniciály. Adresu uvádějte celou včetně PSČ. Pracovní zkušeností uvádějte od nejaktuálnější po nejméně aktuální, uveďte zaměstnavatele, dobu trvání jednotlivých zaměstnání, důležité úspěchy a pracovní výsledky. Uveďte své vzdělání - dobu jednotlivých studií, dosažené zkoušky a diplomy. Uveďte také případné kurzy a školení, která jste absolvovali a mají vztah k pozici, o níž se ucházíte. Nezapomeňte napsat, jaké počítačové programy ovládáte a jaké máte jazykové znalosti a na jaké úrovni. Nakonec se můžete zmínit o Vašich zájmech.

Dejte si tedy záležet, aby byl přehledný, jasně členěný, a hlavně si zkontrolujte, zda-li jste neudělali nějakou pravopisnou chybu. Snažte se, aby Váš životopis byl jednoduchý, jasný a aby nebyl delší než na dvě stránky. Jedna strana formátu A4 je ideální.

Průvodní dopis

Napsání průvodního dopisu + napsání celkového dopisu či e-mailu agentuře nebo potenciálnímu zaměstnavateli.

Do předmětu e-mailu (Subject):

"Subject", "Předmět" nebo chcete-li "Věc" vždy uvádí dopis a vy správným vyplněním přesně a jednoduše sdělíte příjemci co chcete. Je to tak, že asi 60% uchazečů o zaměstnání nedokáže předmět e-mailu správně vyplnit nebo ho nechá prázdný. Proto vždy uveďte celý název inzerované pozice a to bez diakritiky (nahoře bez) - některé poštovní servery a GSM zařízení mají totiž potíže s českou diakritikou.

Do těla dopisu nebo e-mailu (Body):

Vždy napište krátký průvodní dopis, který by měl obsahovat zejména:
Vaše kontaktní údaje (celou adresu). Číslo vašeho mobilního telefonu, telefon, fax, případně telefon, na kterém lze zanechat vzkaz, a také další sdělení, například od kdy do kdy se Vám dá volat atp. E-mail - ale v žádném případě ne k současnému zaměstnavateli - je to přinejmenším hodnoceno novým, potenciálním zaměstanavatelem jako nedostatek loajality a proto raději použijte některý z řady kvalitních freemailových serverů. Pokud si vytvoříte e-mailovou schránku a víte, že ji budete používat k nějakému oficiálnímu kontaktu, nepoužívejte (samozřejmě pokud se tak nejmenujete) jména jako "krtek@, schizoop@, slunicko@, lachtanek@..." U absolventa vysoké nebo střední školy, který se uchází o zaměstnání, to v lepším případě působí silně infantilně. Pokud dopis zasíláte z nějakého zahraničního serveru - například Hotmail, Yahoo - pak ho napište také bez diakritiky, často se stává, že výsledek je při použití české diakritiky katastrofální - zkuste si přeložit úvodní větu z průvodního dopisu, který nám poslal uchazeč o zaměstnání: "Va@enm, tmmto zasmlam svyj @ivotopis v heskim a anglickim jazyce..."

Přílohy (Attachments):

Stačí napsat jednoduchý strukturovaný životopis a úplně stačí jedna strana. Strukturovaný životopis znamená opravdu jenom to, že je uspořádaný podle nějakých pravidel - viz životopis. Používejte Word - je to dnes standard a rovněž docela dostačující jsou níže uvedené šablony přímo v programu Word, případně ve formátu PDF. Vysvědčení, seznam publikací a reference nezasílejte naskenované a předkládejte je vždy až při rozhovoru. Velikost celého e-mailu včetně příloh by neměla přesahovat 50 - 60 kB (nám zaslaný rekord byl zatím 11 MB/1 stránka ve Wordu). Dokument před odesláním srozumitelně a jednoduše pojmenujte - například: Jan Novák životopis nebo CV Novak - čím jednodušší označení tím lépe. Pokud chcete vždy zachovat své formátování dokumentu a chcete si být jisti, že bude otevřen bez problémů i v zahraničí, použijte při uložení formát RTF (*.RTF). Formát RTF totiž umožňuje otevřít dokument i na počítači uživatele, který nemá Microsoft Office a zároveň poskytuje i větší bezpečnost proti makrovirům. V životopisu, který je psán (případně formátován) v cizím jazyce, nepoužívejte v žádném případě českou diakritiku, zejména když ho zasíláte elektronicky do zahraničí.

Vlastní průvodní dopis by měl obsahovat:

Maximálně jednu stránku.
Adresován určité osobě, které se takto dostane přímo k rukám.
Přesné označení pozice, o kterou se ucházíte, a jak jste se o ní dozvěděli (kde jste ji viděli inzerovat, příp. pokud nejde o reakci na inzerát, uveďte profese, oblasti, obory, ve kterých byste chtěl/-a pracovat).
Obsahovat důvody, proč se na tuto pozici hlásíte a co můžete zaměstnavateli nabídnout.
Vyzdvihnout všechny Vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti, které se přímo vztahují k nabízené pozici, všechny doplňující informace, které jste neuvedli v životopise, obsahovat kontakt na Vás a být vždy zakončen frází, ve které uvedete, že se už velmi těšíte na brzké osobní setkání.

Ozvěte se nám