attachment closedownemailglassmenuraquo slick-nextslick-prevtel touchup
facebookgoogle-pluslinkedintwitter

Uchazeč Jak se chovat na pohovoru a jak zaujmout

Jak uspět při pohovoru?

Pozvání na pohovor je známkou toho, že splňujete základní kritéria požadovaná zaměstnavatelem. Pohovor je tedy pro Vás příležitostí přesvědčit zaměstnavatele, že jste tou nejlepší a nejvhodnější osobou pro nabízenou pozici. Pohovor není "zkouška", nýbrž zaměstnavateli umožňuje zjistit, zda disponujete určitými znalostmi a dovednostmi, které jsou nutné pro vykonávání dané práce. pro Vás je to možnost ověřit si, zda máte vůbec o danou pozici zájem. V následující části najdete několik rad a tipů, které Vám mohou pomoci zodpovědět některé otázky týkající se pohovoru. Čím lépe budete připraveni, tím jistěji se budete cítit a tím větší úspěch budete mít.

Příprava na pohovor:

Příprava na pohovor je velmi důležitá, zvlášť důležitá je příprava na online pohovor. Před pohovorem je nutné si vyhledat veškeré dostupné informace o společnosti, je to známka Vašeho zájmu o práci v této společnosti.

Zjistěte si zejména tyto informace o společnosti:

V jakém oboru společnost podniká, co vyrábí, jaké poskytuje služby.
Kolik má zaměstnanců.
Zda je částí většího koncernu, zda vlastní další společnosti.
Jaká je její obchodní a podnikatelská filosofie.

Jak dlouho společnost působí na trhu.

 

Zjistěte si informace o nabízené pozici:

Vyžádejte si přesný popis náplně práce.
Zjistěte, které z Vašich schopností a kvalifikací nejlépe odpovídají požadavkům zaměstnavatele.
Poznamenejte si všechny zkušenosti a úspěchy, které mohou prokázat, že se nejlépe hodíte pro danou pozici.

Připravte si konkrétně své úspěchy - jasně, stručně, aby jste byli schopni je prezentovat.

 

Nezapomeňte si zkontrolovat všechny údaje o pohovoru:

Ujistěte se, že znáte:

datum pohovoru, čas pohovoru, adresu společnosti, jméno osoby, která s Vámi povede pohovor, zda budete z některých věcí zkoušeni a pokud ano, tak z jakých, zda pohovor proběhne v českém nebo jiném jazyce,

v případě online pohovoru si ověřte, zda máte přístupy/link, kde bude probíhat pohovor.

Jak udělat dobrý dojem?

Nezapomeňte, že i Váš vzhled může ovlivnit mínění případného zaměstnavatele o Vaší způsobilosti a vhodnosti pro danou pozici. První dojem bývá mnohdy rozhodující. Věnujte mu tedy maximální pozornost.

Zde je několik věcí, na které je třeba pamatovat:

Vaše oblečení by mělo být vždy čisté, elegantní a upravené; zvolte si takový druh oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně, a které je pro tuto příležitost vhodné. Náš konzultant Vám poradí.
Vždy mějte čistou obuv!
Ujistěte se, že i Vaše vlasy jsou upravené.
Příliš silný parfém, voda po holení nebo příliš nápadný make-up nejsou vhodné.
Vyhněte se příliš nápadným šperkům a doplňkům, které můžou odvést pozornost od Vaší osoby a toho, co říkáte.
Vezměte si pouze jednu kabelku nebo aktovku; jinak budete vypadat neorganizovaně.
Důležité je přijít včas. Není vhodné ani chodit příliš brzy, ani pozdě.
Chovejte se přirozeně a přátelsky.
Při setkání s osobou, která s Vámi bude dělat pohovor, si s ní potřeste rukou.
Neusedejte bez vyzvání.
Před pohovorem nezapomeňte vypnout mobilní telefon.
Ukažte skutečný zájem o nabízené místo.
Nikdy neodpovídejte na otázku, které přesně nerozumíte; požádejte nejdříve o její vysvětlení.
Mluvte jasně a používejte slova jako např. těšit se, být nadšen apod.
Při odchodu se usmějte a poděkujte za setkání + potřeste si rukou s osobou, která s Vámi vede pohovor.

Jaký typ otázek bych měl/-a klást při pohovoru?

Zodpovězením správně položených otázek získáte ucelenou představu o nabízené pozici.

Doporučujeme Vám položit zejména tyto otázky:

Jaké budete mít možnosti školení a dalšího rozvoje, zvyšování si kvalifikace.
Komu budete podřízeni.
S kým budete spolupracovat.
Jaké budou Vaše možnosti profesního postupu.
Kdy společnost učiní rozhodnutí o Vašem přijetí či nepřijetí.
Můžete požádat o upřesnění výše platu a případných prémií, pokud si nejste jisti, ale nezmiňujte se jako první.

Ozvěte se nám